Trạm biến áp 110kV Mường La – tỉnh Sơn La

Trạm biến áp 110kV Mường La nằm trên địa bàn thị trấn ít ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Quy mô bao gồm 06 ngăn lộ 110kV:  171, 172, 174, 112, 131, 132 và 02  máy biến áp 110kV với tổng công suất 80MVA.

Tên dự án Ngăn lộ 110kV Cụm Thuỷ điện chế tạo tại Trạm 110kV Mường La
Hạng mục tham gia Thí nghiệm hiệu chỉnh ngăn lộ 173  Trạm 110kV Mường La
Địa điểm thực hiện Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
Thời gian thực hiện 10/2022

 

READ  Nhà máy điện gió Thái Hòa