Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang năm 2023

Tháng 1/2023 Công ty Cổ phần S-Power thực hiện gói thầu Thí nghiệm hiệu chỉnh TBA 110kV – nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang.

Nhà máy được dây dựng vào năm 2020 do Công ty Cổ phần S-Power đảm nhận các hạng mục: Tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư và lắp đặt thiết bị TBA 110kV; Thí nghiệm hiệu chỉnh và thực hiện thủ tục đóng điện, thủ tục COD toàn bộ nhà máy.

Dự án nhà máy điện mặt trời Hậu Giang được triển khai trên địa bàn hai xã Hòa An, Long Bình thuộc huyện Phụng Hiệp và phường Vĩnh Tường thuộc thị xã Long Mỹ với tổng diện tích hơn 33ha. Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang có 79.000 tấm pin năng lượng mặt trời, nhà điều hành, trạm biến áp, 6,83km tuyến đường dây mạch kép 110kV Vị Thanh – Long Mỹ. Nhà máy này có tổng vốn đầu tư là 700 tỷ đồng.

Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang được hòa vào lưới điện 110kV Vị Thanh – Long Mỹ cung cấp điện cho toàn thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Tên dự án Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang năm 2023
Hạng mục tham gia Thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp 110kV
Địa điểm thực hiện Xã Hòa An – Huyện Phụng Hiệp – Tỉnh Hậu Giang
Thời gian thực hiện 01/2023
READ  Trạm biến áp 110kV Seoul Semiconductor Vina