Đường dây và TBA 110kV Thái Hà, tỉnh Hà Nam

Tên dự án Đường dây và TBA 110kV Thái Hà, tỉnh Hà Nam
Chủ đầu tư Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc
Hạng mục tham gia Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Địa điểm thực hiện Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện 05/2021

 

READ  Đường dây và trạm biến áp 220kV đấu nối Nhà máy điện gió Hòa Đông 2