Trạm biến áp 110kV Seoul Semiconductor Vina

Tên dự án Trạm biến áp 110kV Seoul Semiconductor Vina
Chủ đầu tư Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina
Tổng thầu Công ty Cổ phần S-Power
Hạng mục tham gia Tổng thầu EPC
Địa điểm thực hiện Xã Bạch Thượng – huyện Duy Tiên – tỉnh Hà Nam.
Thời gian thực hiện 011/2021
READ  Hợp bộ thử nghiệm nhất thứ Omicron CPC 100 + TD1