Nhà máy điện gió Phước Hữu Duyên Hải 1

   

Tên dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu Duyên Hải 1
Chủ đầu tư Tập đoàn T&T Group
Tổng thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC
Hạng mục tham gia Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt nhị thứ, Scada, lắp đặt thiết bị nhất thứ và đóng điện; Tư vấn dịch vụ cấp giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép COD nhà máy.
Địa điểm thực hiện Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Thời gian thực hiện 07/2021
READ  Tuyển dụng kỹ sư điện năm 2022