Nhà máy điện Mặt trời Thiên Tân 1.2

Tên dự án Nhà máy điện Mặt trời Thiên Tân 1.2
Chủ đầu tư Tập đoàn T&T Group
Tổng thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC
Hạng mục tham gia Tư vấn thiết kế và dịch vụ cấp giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép COD nhà máy.
Địa điểm thực hiện Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Thời gian thực hiện 12/2020

 

READ  Nhà máy Xi măng Bút Sơn - Dây chuyền 2 - 2021