Nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên

Tên dự án : Nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên
Hạng mục thực hiện : Thiết kế, mua sắm vật tư và thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt trạm biến áp 110kV
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Điện mặt trời Thành Long Phú Yên
Thời gian thực hiện : 4/2020 – 11/2020

 

 

 

 

 

READ  Xây dựng xuất tuyến 22 kV sau trạm biến áp 110kV Lý nhân cấp điện cho khu công nghiệp Thái Hà