Xe thử nghiệm cao thế PHENIX TECHNOLOGIES VRTS8CC450-3150-2

Model VRTS8CC450-3150-2
Nhà sản xuất PHENIX TECHNOLOGIES
Tính năng Thử nghiệm cao thế tại hiện trường
Công suất 3,15MVA – 450kV
Năm sản xuất 2010
Xuất xứ Mỹ
READ  Hợp bộ thử nghiệm nhất thứ Omicron CPC 100 + TD1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.