Nhà máy điện mặt trời EuroPlast Phú Yên

Tên dự án : Nhà máy điện mặt trời EuroPlast Phú Yên
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm hiệu chỉnh, tư vấn lập và hoàn thiện các thủ tục đóng điện lần đầu, lập và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực, chạy thử, thử nghiệm COD
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần điện mặt trời EuroPlast Phú Yên
Thời gian thực hiện : 4/2019 – 6/2019

 

 

 

 

 

READ  Gói thầu số 05: Xây lắp Tiểu dự án: Lắp bổ sung MBA T4 trạm E1.23 Vân Trì và cải tạo lắp bổ sung phần trung áp