Nhà máy Xi măng Bút Sơn – Dây chuyền 2 – 2021

Tên dự án Nhà máy Xi măng Bút Sơn – Dây chuyền 2 – 2021
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Xi Măng ViCEM Bút Sơn
Hạng mục tham gia Thí nghiệm đinh kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6kV và các trạm LS
Địa điểm thực hiện Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện 5/2021

 

READ  Đường dây và TBA 110kV Thái Hà, tỉnh Hà Nam