Hồ sơ pháp lý

1. Giấy phép kinh doanh số 0104222046 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 31 tháng 07 năm 2017.

2. Giấy phép hoạt động điện lực số 19/GP-ĐTĐL Do Cục điều tiết Điện lực – Bộ Công thương cấp ngày 12 tháng 02 năm 2010.

3. Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm điện phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 số VILAS 569 được Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp hiệu lực lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2012. Hiệu lực được công nhận ngày 29 tháng 06 năm 2018.

4. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm số 382/TĐC-HCHQ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 12 tháng 02 năm 2018.

5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định số 678/GCNHĐKĐ-BCT do Bộ công thương cấp ngày 02 tháng 3 năm 2018.

6. Chứng nhận số 111701.QMS.CN17 cấp 23 tháng 11 năm 2017 được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

7. Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00006571 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 18 tháng 12 năm 2017.

8. Quyết định số 127/2017/QĐ-CT ngày 12 tháng 07 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Chiến lược Năng lượng về việc thay đổi nội dung đang ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ công ty.

READ  Bộ máy tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *