TBA 110kV Đồng Bài và đường dây cấp điện cho Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast

Tên dự án TBA 110kV Đồng Bài và đường dây cấp điện cho Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần kinh doanh điện Hải Phòng
Quy mô 63MVA
Hạng mục tham gia Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện
Địa điểm thực hiện Nghĩa Lộ, Cát Hải, Hải Phòng
Thời gian thực hiện 10/2018

 

 

READ  Nhà máy Xi măng Bút Sơn - Dây chuyền 2 - 2021