Nhà máy Xi măng Bút Sơn – Dây chuyền 2 – 2021

Tên dự án Nhà máy Xi măng Bút Sơn – Dây chuyền 2 – 2021
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Xi Măng ViCEM Bút Sơn
Hạng mục tham gia Thí nghiệm đinh kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6kV và các trạm LS
Địa điểm thực hiện Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện 5/2021

 

READ  Sửa chữa, thay các DCL và rơle tại trạm 110kV Lý Nhân, máy cắt và rơle tại các trạm 110kV Đồng Văn, Phủ lý, Thanh Nghị, Châu Sơn, Thạch Tổ