Nhà máy điện Mặt trời Thiên Tân 1.3

Tên dự án Nhà máy điện Mặt trời Thiên Tân 1.3
Chủ đầu tư Tập đoàn T&T Group
Tổng thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC
Hạng mục tham gia Tư vấn thiết kế, cung cấp lắp đặt nhị thứ, Scada, lắp đặt thiết bị nhất thứ và đóng điện; Tư vấn dịch vụ cấp giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép COD nhà máy.
Địa điểm thực hiện Xã Phước Vinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
Thời gian thực hiện 12/2020

 

READ  Sửa chữa, thay các DCL và rơle tại trạm 110kV Lý Nhân, máy cắt và rơle tại các trạm 110kV Đồng Văn, Phủ lý, Thanh Nghị, Châu Sơn, Thạch Tổ