Nhà máy điện Mặt trời Mũi Né

Tên dự án Nhà máy điện Mặt trời Mũi Né
Chủ đầu tư Tập đoàn Pacifico
Hạng mục tham gia Tư vấn dịch vụ cấp giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép COD nhà máy.
Địa điểm thực hiện Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận
Thời gian thực hiện 05/2019

 

READ  Đường dây và TBA 110kV Tiền Hải 2, tỉnh Thái Bình