Nhà máy điện Mặt trời BMT

Tên dự án Nhà máy điện Mặt trời BMT
Chủ đầu tư An AMI & AC Ernergy
Tổng thầu Liên danh ERS và IPC
Hạng mục tham gia Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện.
Địa điểm thực hiện Xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
Thời gian thực hiện 3/2019

 

READ  Sửa chữa, thay các DCL và rơle tại trạm 110kV Lý Nhân, máy cắt và rơle tại các trạm 110kV Đồng Văn, Phủ lý, Thanh Nghị, Châu Sơn, Thạch Tổ