Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2 – tỉnh Sóc Trăng

Tên dự án Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2 – tỉnh Sóc Trăng
Chủ đầu tư Tập đoàn T&T
Quy mô Trạm biến áp 220kV – Tổng công suất nhà máy: 130 MW
Hạng mục tham gia  Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị TBA; Thí nghiệm – kiểm định thiết bị điện và tư vấn thủ tục đóng điện, COD toàn bộ nhà máy.
Địa điểm thực hiện Thị xã Vĩnh Châu  – tỉnh Sóc Trăng.
Thời gian thực hiện 12/2021
READ  Sửa chữa, thay các DCL và rơle tại trạm 110kV Lý Nhân, máy cắt và rơle tại các trạm 110kV Đồng Văn, Phủ lý, Thanh Nghị, Châu Sơn, Thạch Tổ