Thí nghiệm hiệu chỉnh

– Thí nghiệm, hiệu chỉnh phần điện các công trình điện bao gồm: các nhà máy điện, trạm biến áp, các hệ thống điều khiển tự động trong hệ thống điện đến 220kV.

– Tư vấn chuyển giao công nghệ hệ thống phòng thí nghiệm, điện, điện tử, thông tin…

Tư vấn thiết kế

– Tư vấn lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, thiết kế đường dây và trạm biến áp có quy mô cấp điện áp đến 110kV.

Tư vấn giám sát

– Tư vấn giám sát kiểm tra chất lượng, nghiệm thu, hiệu chỉnh các thiết bị, công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV.

Cung cấp vật tư

Cung cấp các sản phẩm: cáp điện, dây bọc, cáp quang cho các công trình điện và thông tin.Buôn bán các thiết bị điện như máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, chống sét…

Thi công xây lắp

– Thi công xây lắp các công trình nhà máy điện