Sửa chữa lớn tỉnh Yên Bái năm 2021

Tên dự án Sửa chữa lớn tỉnh Yên Bái năm 2021.
Chủ đầu tư Công ty Điện lực Yên Bái.
Tổng thầu Công ty Cổ phần S-Power.
Hạng mục tham gia Cung cấp vật tư thiết bị, thi công thay thế Máy biến dòng điện 110kV, relay bảo vệ; thí nghiệm thiết bị và kiểm tra tín hiệu SCADA.
Địa điểm thực hiện TBA 110kV Nghĩa Lộ và TBA 110kV Lục Yên – tỉnh Yên Bái.
Thời gian thực hiện 12/2021.

 

READ  Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang