Xây dựng xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Đồng Văn cấp điện khu công nghiệp Đồng Văn- Huyện Duy Tiên

Tên dự án : Xây dựng xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Đồng Văn cấp điện khu công nghiệp Đồng Văn- Huyện Duy Tiên
Hạng mục thực hiện : Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, lặp hồ sơ mời thầu
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hà Nam
Thời gian thực hiện : 04/2020 – 05/2020

 

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang