Xây dựng TBA 110kV Đồng Bài và đường dây đấu nối cấp điện cho Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast

Tên dự án : Xây dựng TBA 110kV Đồng Bài và đường dây đấu nối cấp điện cho Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần kinh doanh điện Hải Phòng
Thời gian thực hiện : 7/2018 – 10/2018

 

 

 

 

 

READ  CQT các TBA Hải Thanh 1, Thống Nhất 2, Hải Tây 1, Hải Quang 2, Hải Cường 1, Hải Trung 7, Hải Phương 3 – huyện Hải Hậu