Xây dựng mới các TBA và lưới điện phân phối trên địa bàn Quận Long Biên năm 2019 (phường Đức Giang, Cự Khối, Long Biên, Bồ Đề)

Tên dự án : Xây dựng mới các TBA và lưới điện phân phối trên địa bàn Quận Long Biên năm 2019 (phường Đức Giang, Cự Khối, Long Biên, Bồ Đề)
Hạng mục thực hiện : Lĩnh vực Tư vấn giám sát
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Long Biên
Thời gian thực hiện : 4/2019 – 6/2019

 

 

 

 

 

READ  Dự án: Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3