Xây dựng khu đô thi mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định

Tên dự án : Xây dựng khu đô thi mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định
Hạng mục thực hiện : Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục xây dựng trạm biến áp và hệ thống cấp điện sinh hoạt
Chủ đầu tư : Ban quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định
Thời gian thực hiện : 02/2020 – 09/2020

 

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện Mặt trời Solar Farm Nhơn Hải 35MWp