Xây dựng hệ thống điện động lực trong Làng Văn Hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam giai đoạn II

Tên dự án : Xây dựng hệ thống điện động lực trong Làng Văn Hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam giai đoạn II
Hạng mục thực hiện : Tư vẫn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Chủ đầu tư : Ban đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung
Thời gian thực hiện : 04/2020 – 07/2020

 

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện mặt trời Hoàng Thái Gia