Trạm biến áp và Đường dây 110kV đấu nối nhà máy Điện gió Cửu An và Điện gió Song An

Tên dự án : Trạm biến áp và Đường dây 110kV đấu nối nhà máy Điện gió Cửu An và Điện gió Song An
Hạng mục thực hiện : Tư vấn lập Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam
Thời gian thực hiện : 08/2020 – 09/2020

 

 

 

 

 

READ  Xây dựng TBA 110kV Đồng Bài và đường dây đấu nối cấp điện cho Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast