Trạm biến áp 110kV NMXM Long Thành

Tên dự án : Trạm biến áp 110kV NMXM Long Thành
Hạng mục thực hiện : Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các báo cáo chuyên ngành và thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần xi măng Long Thành
Thời gian thực hiện : 12/2019 – 02/2020

 

 

 

 

 

READ  Dây chuyền 1 Nhà máy Xi măng Bút Sơn lần 1 năm 2020