Trạm biến áp 110kV nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh

Tên dự án : Trạm biến áp 110kV nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng SD Việt Nam
Thời gian thực hiện : 06/2020 – 08/2020

 

 

 

 

 

READ  Gói thầu 4: Cung cấp vật tư - thiết bị. Dự án: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV nối cấp 220kV Quốc Oai (Tây Hà Nội)