Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện của trạm biến áp 110/6,3kV, trạm biến áp 35/0,4kV và các trạm biến áp 6,3/0,4kV Nhà máy xi măng Cẩm Phả

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện của trạm biến áp 110/6,3kV, trạm biến áp 35/0,4kV và các trạm biến áp 6,3/0,4kV Nhà máy xi măng Cẩm Phả

READ  Thí nghiệm, hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị điện nhà máy thủy điện Sông Chảy 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.