Thí nghiệm, hiệu chỉnh Gói thầu số 3: Thiết kế, cung cấp VTTB và xây lắp (EPC) Dự án: Chuyển đấu nối

Thí nghiệm, hiệu chỉnh Gói thầu số 3: Thiết kế, cung cấp VTTB và xây lắp (EPC) Dự án: Chuyển đấu nối

READ  Thí nghiệm, hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị điện nhà máy thủy điện Tà Lạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.