Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện trạm điện 110kV và MBA 10kV xưởng Năng lượng Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung

Tên dự án : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện trạm điện 110kV và MBA 10kV xưởng Năng lượng Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt – Trung
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm các thiết bị điện
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt – Trung
Thời gian thực hiện : 6/2018 7/2018

 

 

 

READ  Thí nghiệm, hiệu chỉnh Gói thầu số 3: Thiết kế, cung cấp VTTB và xây lắp (EPC) Dự án: Chuyển đấu nối