Thí nghiệm các thiết bị điện Gói thầu 23, gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bauxit và tuyến băng tải

Thí nghiệm các thiết bị điện Gói thầu 23, gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bauxit và tuyến băng tải

READ  Thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện Nhà máy Xi măng Nghi Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.