Thí nghiệm các thiết bị điện Dự án: Thủy điện Trạm Tấu, Hạng mục: Đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Trạm Tấu huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vào lưới điện quốc gia

Thí nghiệm các thiết bị điện Dự án: Thủy điện Trạm Tấu, Hạng mục: Đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Trạm Tấu huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vào lưới điện quốc gia

READ  Nhà máy điện mặt trời Hoàng Thái Giá và Nhà máy điện mặt trời HCG Tây Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.