Thi công xây lắp

Xây lắp các công trình điện, đường dây & trạm biến áp đến 110kV là một trong những ngành phát triển mở rộng mang tính chiến lược trong các lĩnh vực hoạt động của công ty để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của nền công nghiệp, mở rộng nguồn cung cấp cho các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, hộ tiêu dùng…

READ  Gói thầu số 05: Xây lắp Tiểu dự án: Lắp bổ sung MBA T4 trạm E1.23 Vân Trì và cải tạo lắp bổ sung phần trung áp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.