Sửa chữa, thay các DCL và rơle tại trạm 110kV Lý Nhân, máy cắt và rơle tại các trạm 110kV Đồng Văn, Phủ lý, Thanh Nghị, Châu Sơn, Thạch Tổ

Tên dự án Sửa chữa, thay các DCL và rơle tại trạm 110kV Lý Nhân, máy cắt và rơle tại các trạm 110kV Đồng Văn, Phủ lý, Thanh Nghị, Châu Sơn, Thạch Tổ
Chủ đầu tư Công ty Điện lực Hà Nam
Hạng mục tham gia Cung cấp thiết bị và thi công xây lắp
Địa điểm thực hiện Tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện 3/2021

 

READ  Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Điện mặt trời BIM