Sửa chữa, thay các DCL và rơle tại trạm 110kV Lý Nhân, máy cắt và rơle tại các trạm 110kV Đồng Văn, Phủ lý, Thanh Nghị, Châu Sơn, Thạch Tổ

Tên dự án : Sửa chữa, thay các DCL và rơle tại trạm 110kV Lý Nhân, máy cắt và rơle tại các trạm 110kV Đồng Văn, Phủ lý, Thanh Nghị, Châu Sơn, Thạch Tổ
Hạng mục thực hiện : Cung cấp thiết bị và thi công xây lắp
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hà Nam – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Thời gian thực hiện : 3/2021

 

 

 

 

 

READ  Xây dựng hệ thống điện động lực trong Làng Văn Hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giai đoạn II