Nhà máy thủy điện Bắc Cuông

Tên dự án : Nhà máy thủy điện Bắc Cuông
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện; Thí nghiệm hệ thống đo đếm điện năng; thí nghiệm, nghiệm thu hệ thống đo xa; đánh số thiết bị, lập, phê duyệt quy trình phối hợp vận hành và xử lý sự cố, tính toán thông số chỉnh định rơ le, tổ chức nghiệm thu đóng điện
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hưng Phát
Thời gian thực hiện : 7/2019 – 12/2019

 

 

 

 

 

READ  Thí nghiệm các thiết bị điện Gói thầu 23, gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bauxit và tuyến băng tải