Nhà máy Phong điện Yang Trung – Gia Lai

Tên dự án Nhà máy Phong điện Yang Trung – Gia Lai
Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN YANG TRUNG
Tổng thầu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
Hạng mục tham gia Cung cấp lắp đặt thiết bị, hệ thống thông tin; thí nghiệm và kiểm định các thiết bị điện, đóng điện; Tư vấn dịch vụ cấp giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép COD nhà máy.
Địa điểm thực hiện Xã Chơ Long – huyện Kông Chro – tỉnh Gia Lai.
Thời gian thực hiện 09/2021
READ  Thí nghiệm định kỳ Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang năm 2023