Nhà máy điện Mặt trời Vĩnh Hảo

Tên dự án Nhà máy điện Mặt trời Vĩnh Hảo
Chủ đầu tư Tập đoàn Sungrow
Hạng mục tham gia Tư vấn dịch vụ cấp giấy phép hoạt động điện lực và giấy phép COD nhà máy.
Địa điểm thực hiện Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Ninh Thuận
Thời gian thực hiện 05/2019

 

READ  Đường dây và TBA 110kV Hiển Khánh, tỉnh Nam Định