Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo

 

Tên dự án : Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm, hiệu chỉnh; Phê duyệt mẫu, kiểm định hệ thống đo lường thương mại; chạy thử, nghiệm thu, đóng điện đưa nhà máy vào vận hành thương mại
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần lắp máy và xây dựng SD
Thời gian thực hiện : 12/2018 – 5/2019

 

 

 

 

 

READ  Công ty than Dương Huy