Nhà máy điện Mặt trời Thiên Tân 1.3

Tên dự án : Nhà máy điện Mặt trời Thiên Tân 1.3
Hạng mục thực hiện : Cung cấp lắp đặt nhị thứ, Scada và lắp đặt thiết bị nhất thứ
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC
Thời gian thực hiện : 9/2020 – 12/2020

 

 

 

 

 

READ  Xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.