Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2

Tên dự án : Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
Thời gian thực hiện : 05/2020 – 06/2020

 

 

 

 

 

READ  Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện trung thế NM Gang thép Lào Cai và thiết bị điện mỏ Quý Sa – Mai Đào Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung