Nhà máy điện mặt trời Mũi Né

Tên dự án : Nhà máy điện mặt trời Mũi Né
Hạng mục thực hiện : Lập và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực, chạy thử, thử nghiệm COD
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đức Thành Mũi Né
Thời gian thực hiện : 9/2018 – 5/2019

 

 

 

 

 

READ  Trạm biến áp và Đường dây 110kV đấu nối nhà máy Điện gió Cửu An và Điện gió Song An