Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh

Tên dự án Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh
Chủ đầu tư Công ty Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh
Quy mô 100 MWp – Tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng
Hạng mục tham gia Tư vấn thỏa thuận hướng tuyến, khảo sát, lập TKKT; lập TKBVTC đường dây và trạm biến áp 110kV; Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện
Địa điểm thực hiện xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Thời gian thực hiện 11/2020

 

READ  Nhà máy điện Mặt trời BMT