Nhà máy điện mặt trời HCG Tây Ninh

Tên dự án : Nhà máy điện mặt trời HCG Tây Ninh
Hạng mục thực hiện : Lập hồ sơ BCNCKT xây dựng và các báo cáo chuyên ngành
Chủ đầu tư : Công ty CP điện mặt trời HCG Tây Ninh
Thời gian thực hiện : 05/2018 – 07/2018

 

 

 

 

 

READ  Xây dựng mới các TBA và lưới điện phân phối trên địa bàn Quận Long Biên năm 2019 (phường Đức Giang, Cự Khối, Long Biên, Bồ Đề)