Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – EVNLICOGI 16

Tên dự án : Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – EVNLICOGI 16
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm hiệu chỉnh, cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm. Tư vấn lập và hoàn thiện các thủ tục đóng điện lần đầu, chạy thử, thử nghiệm COD
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần thương mại hàng hóa Quốc tế IPC
Thời gian thực hiện : 3/2019 – 5/2019

 

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc