Nhà máy điện gió Thái Hòa

Tên dự án Nhà máy điện gió Thái Hòa
Chủ đầu tư Tập đoàn Thái Bình Dương
Tổng thầu Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn – TECHGEL
Hạng mục tham gia Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện; Thủ tục đóng điện và COD toàn bộ nhà máy.
Địa điểm thực hiện Xã Hòa Thắng – Huyện Bắc Bình Thuận – Tỉnh Bình Thuận
Thời gian thực hiện 3/2021

 

READ  Nhà máy điện mặt trời EuroPlast Phú Yên