Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2 – tỉnh Sóc Trăng

Tên dự án Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2 – tỉnh Sóc Trăng
Chủ đầu tư Tập đoàn T&T
Quy mô Trạm biến áp 220kV – Tổng công suất nhà máy: 130 MW
Hạng mục tham gia  Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị TBA; Thí nghiệm – kiểm định thiết bị điện và tư vấn thủ tục đóng điện, COD toàn bộ nhà máy.
Địa điểm thực hiện Thị xã Vĩnh Châu  – tỉnh Sóc Trăng.
Thời gian thực hiện 12/2021
READ  T9-2020, S-Power đóng điện thành công Trạm 110kV Nhà máy Điện mặt trời Adani Phước Minh – Ninh Thuận