Lắp đặt và thí nghiệm các thiết bị điện Gói thầu số 4: Xây lắp, TNHC trạm, cung cấp VTTB, lắp đặt hệ thống PCCC Dự án: Xây dựng nhánh rẽ đường dây 110kV và TBA 110kV thép Việt Nhật

Lắp đặt và thí nghiệm các thiết bị điện Gói thầu số 4: Xây lắp, TNHC trạm, cung cấp VTTB, lắp đặt hệ thống PCCC Dự án: Xây dựng nhánh rẽ đường dây 110kV và TBA 110kV thép Việt Nhật

READ  Gói thầu TB-06 thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cơ điện Công trình: Thủy điện Sông Lô 2, tỉnh Hà Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.