Lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam – năm 2018

Tên dự án : Lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp tỉnh Hà Nam – năm 2018
Hạng mục thực hiện : Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hà Nam
Thời gian thực hiện : 3/2019 – 04/2019

 

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh