Kết nối lưới điện trung thế các huyện Bảo Lâm – Bắc Mê; Bảo Lâm – Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Tên dự án : Kết nối lưới điện trung thế các huyện Bảo Lâm – Bắc Mê; Bảo Lâm – Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Hạng mục thực hiện : Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Hà Giang
Thời gian thực hiện : 05/2020 – 06/2020

 

 

 

 

 

READ  Nhà máy điện mặt trời EuroPlast Phú Yên