Gói thầu: Thí nghiệm, hiệu chỉnh phần điện sau lắp đặt Công trình: Dây chuyền sản xuất II – Nhà máy xi măng Xuân Thành – Hà Nam

Gói thầu: Thí nghiệm, hiệu chỉnh phần điện sau lắp đặt Công trình: Dây chuyền sản xuất II – Nhà máy xi măng Xuân Thành – Hà Nam

READ  Thí nghiệm, hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị điện nhà máy thủy điện Sông Chảy 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.