Gói thầu số 4: “Tư vấn lập TKBVTC-TDT, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp” thuộc Dự án “Nâng công suất T3, T4 trạm E1.19 Sóc Sơn và cải tạo lắp bổ sung phần trung áp”.

Gói thầu số 4: “Tư vấn lập TKBVTC-TDT, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp” thuộc Dự án “Nâng công suất T3, T4 trạm E1.19 Sóc Sơn và cải tạo lắp bổ sung phần trung áp”.

READ  Nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.